Tarnowskie Termy w kwietniu

Trwają prace wykończeniowe w Tarnowskich Termach. Gotowa jest już część sportowa. Trwa jeszcze wykończenie np. hali basenów rekreacyjnych. Pierwotnie zapowiadane otwarcie w marcu odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu 2015 r.

Rekrutacja do przedszkoli od 1 marca

Rada Gminy Dopiewo podczas 5. sesji w dniu 12 lutego br. uchwaliła szczegółowe kryteria wraz z liczbą punktów, jakie można uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Dopiewo.

Moto Babki 2015

Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli "Mikrus" zaprasza wszystkie Panie na kolejną - piątą już - edycję Rajdu Moto Babki, który odbędzie się 7 marca 2015 r.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne dla mieszkańców gminy Dopiewo

Ze względu na zwiększone zainteresowanie odroczenieniem obowiązku szkolnego dla 6-latków podajemy adresy i dane kontaktowe poradni psychologiczno-pedagogicznych obsługujących mieszkańców z terenu gminy Dopiewo.

Duża afera w małej gminie?

Jestem nieco zdziwiony ,że na forum taka cisza a tymczasem w Dopiewie aż huczy. Gminna wieść niesie ,że w referacie oświaty w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej w efekcie popełnienia przestępstwa za kadencji pani Dobrowolskiej z gminnego budżetu wyparowała niezła sumka. Jedna z pracownic miała być widziana podczas wyprowadzenia z budynku zakuta w kajdanki ...

Komunikat firmy Toensmeier w sprawie odbioru śmieci

Firma Toensmeier Zachód informuje, że odbiór odpadów segregowanych następuje każdorazowo w dwóch etapach. W pierwszym przejeździe pojazd zbiera worki z makulaturą i tworzywami, a w drugim przejeździe tego samego dnia zbiera worki ze szkłem.

Nowy Prezes Zakładu Usług Komunalnych

Nowym Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie został Pan Karol Beszterda były Kierownik Biura Zarządzania Programem Inwestycyjnym w Aquanecie w Poznaniu.

Zebrania sołeckie w lutym i marcu 2015 r.

Wyborcze zebrania wiejskie w gminie Dopiewo odbędą się w okresie od 4 lutego do 26 marca 2015 r. Podczas nich sołtysi złożą sprawozdania za ostatnie 4 lata. Uczestnicy każdego z tych spotkań wybiorą sołtysa i członków rad sołeckich na kolejną kadencję. Będzie można bezpośrednio zadać pytanie Wójtowi i przedstawicielom Rady Gminy Dopiewo.

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony

Podczas wczorajszej 4. sesji Rady Gminy Dopiewo został uchwalony budżet Gminy Dopiewo na rok 2015. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.

"Rozbudowa szkoły wyleciała z WPF"

Po ostatniej komisji Rady Gminy Dopiewo zrobiło się nieco głośniej w wyciszonej ostatnio Gminie Dopiewo. Pojawił się temat, obudzili się stali komentatorzy. Chodzi o rozbudowę szkoły podstawowej w Dąbrowie, przy której niedawno postawiono kontenery szkolne.

23. Finał WOŚP 2015 w Dopiewie

11 stycznia w strażnicy w Dopiewie mogliśmy pooglądać, posłuchać artystów i wrzucić do puszki pieniądze. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu dla podtrzymywania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

Harmonogram odbioru odpadów w 2015 r.

W dniu 30 grudnia udostępniony został harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Dopiewo. Jest to harmonogram przejściowy obowiązujący od stycznia do marca 2015 r.

Rozmowa z Adrianem Napierałą, wójtem gminy Dopiewo

Adrian Napierała: Wśród inwestycji, które pochłoną niemałe kwoty w dwóch kolejnych latach, wymienić należy rozbudowę szkoły podstawowej w Dąbrówce wraz z halą gimnastyczną i dokończenie trwającej budowy gimnazjum w Dopiewie.

Odbiór odpadów 2015

Czy ktoś jest w temacie wywozu odpadów komunalnych w 2015?
Komu i ile płacić? Na stronie Selektu nie ma w harmonogramie ujętej naszej gminy...

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Dopiewo w 2015 r.

Wójt Gminy Dopiewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Dopiewo w 2015 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenia Skorzewo.pl | Skórzewo koło Poznania

Komentarze