Duża afera w małej gminie?

Jestem nieco zdziwiony ,że na forum taka cisza a tymczasem w Dopiewie aż huczy. Gminna wieść niesie ,że w referacie oświaty w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej w efekcie popełnienia przestępstwa za kadencji pani Dobrowolskiej z gminnego budżetu wyparowała niezła sumka. Jedna z pracownic miała być widziana podczas wyprowadzenia z budynku zakuta w kajdanki ...

Komunikat firmy Toensmeier w sprawie odbioru śmieci

Firma Toensmeier Zachód informuje, że odbiór odpadów segregowanych następuje każdorazowo w dwóch etapach. W pierwszym przejeździe pojazd zbiera worki z makulaturą i tworzywami, a w drugim przejeździe tego samego dnia zbiera worki ze szkłem.

Nowy Prezes Zakładu Usług Komunalnych

Nowym Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie został Pan Karol Beszterda były Kierownik Biura Zarządzania Programem Inwestycyjnym w Aquanecie w Poznaniu.

Zebrania sołeckie w lutym i marcu 2015 r.

Wyborcze zebrania wiejskie w gminie Dopiewo odbędą się w okresie od 4 lutego do 26 marca 2015 r. Podczas nich sołtysi złożą sprawozdania za ostatnie 4 lata. Uczestnicy każdego z tych spotkań wybiorą sołtysa i członków rad sołeckich na kolejną kadencję. Będzie można bezpośrednio zadać pytanie Wójtowi i przedstawicielom Rady Gminy Dopiewo.

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony

Podczas wczorajszej 4. sesji Rady Gminy Dopiewo został uchwalony budżet Gminy Dopiewo na rok 2015. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.

"Rozbudowa szkoły wyleciała z WPF"

Po ostatniej komisji Rady Gminy Dopiewo zrobiło się nieco głośniej w wyciszonej ostatnio Gminie Dopiewo. Pojawił się temat, obudzili się stali komentatorzy. Chodzi o rozbudowę szkoły podstawowej w Dąbrowie, przy której niedawno postawiono kontenery szkolne.

23. Finał WOŚP 2015 w Dopiewie

11 stycznia w strażnicy w Dopiewie mogliśmy pooglądać, posłuchać artystów i wrzucić do puszki pieniądze. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu dla podtrzymywania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

Harmonogram odbioru odpadów w 2015 r.

W dniu 30 grudnia udostępniony został harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Dopiewo. Jest to harmonogram przejściowy obowiązujący od stycznia do marca 2015 r.

Rozmowa z Adrianem Napierałą, wójtem gminy Dopiewo

Adrian Napierała: Wśród inwestycji, które pochłoną niemałe kwoty w dwóch kolejnych latach, wymienić należy rozbudowę szkoły podstawowej w Dąbrówce wraz z halą gimnastyczną i dokończenie trwającej budowy gimnazjum w Dopiewie.

Odbiór odpadów 2015

Czy ktoś jest w temacie wywozu odpadów komunalnych w 2015?
Komu i ile płacić? Na stronie Selektu nie ma w harmonogramie ujętej naszej gminy...

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Dopiewo w 2015 r.

Wójt Gminy Dopiewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Dopiewo w 2015 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe wyniki głosowania do Rady Gminy Dopiewo

Łącznie w wyborach samorządowych w Gminie Dopiewo w dniu 16 listopada br. uprawnionych do głosowania było 16103 wyborców. Ważnych głosów na radnych oddano łącznie 8351. Najwięcej głosów (335) otrzymał kandydat KWW Szansa dla Gminy w okręgu nr 21, pan Wojciech Dorna. Najmniej głosów (tylko jeden) otrzymał kandydat KWW Przestacki.pl w okręgu nr 7, pan Adam Dykiert.

Projekt budżetu gminy Dopiewo na rok 2015

Z kilkudniowym opóźnieniem w dniu 20 listopada br. został przekazany radnym dokument zawierający projektowany budżet gminy Dopiewo na rok 2015. Zapraszamy mieszkańców do analizy i komentowania tego bardzo ważnego dokumentu.

Oficjalne wyniki wyborów w gminie Dopiewo

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych w gminie Dopiewo potwierdzają wcześniejsze informacje. Adrian Napierała został wybrany Wójtem Gminy Dopiewo z poparciem 67,46%.

Adrian Napierała: wywiad w WTK

We wtorek 18 listopada o godz. 18:20 w studiu poznańskiej telewizji WTK wywiadu udzielił nowy wójt elekt Adrian Napierała.

Ogłoszenia Skorzewo.pl | Skórzewo koło Poznania

Komentarze