Anna Kowalska - nowa kandydatka na wójta gminy Dopiewo

Witam Państwa serdecznie! Nazywam się Anna Kowalska. Jestem Waszą kandydatką na Wójta Gminy Dopiewo - tak rozpoczyna się seria artykułów w Pulsie Gminy, w którym swoją kandydaturę na wójta gminy Dopiewo prezentuje wirtualna kandydatka...

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

W związku ze zwiększonym poborem wody oraz panującymi wysokimi temperaturami, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o racjonalne korzystanie z wody. Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może w skrajnym przypadku doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców.

Uczniowie z gminy Dopiewo najlepsi w powiecie

Uczniowie klas szóstych ze szkoł podstawowych w gminie Dopiewo napisali znakomicie sprawdzian i zajęli pierwsze miejsce w powiecie poznańskiem oraz drugie w Wielkopolsce.

Zestawienie firm wywożących nieczystości płynne

Prezentujemy zestawienie firm, które zajmują się odbiorem nieczystości płynnych (szambo) z nieruchomości na terenie gminy Dopiewo.

Remont Poznańskiej - objazdy

W związku z rozpoczęciem prac przebudowy ul. Poznańskiej w Skórzewie pojawił się schemat objazdów dla pojazdów oraz tymczasowy objazd dla linii autobusowych. Pierwsze roboty przy ograniczeniu prędkości z miejscowymi utrudnieniami rozpoczną się już 31 maja, a od 2 czerwca br. planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. ZMIANA: Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona od 9 czerwca 2014 roku (od godzin porannych) i będzie obowiązywać do końca sierpnia br. Rodzaj objazdów nie ulega zmianie.

Oświadczenia majątkowe 2014

Gminni urzędnicy i radni są zobowiązani do okresowego składania swoich oświadczeń majątkowych. Termin składania oświadczeń za rok 2013 minął 30 kwietnia 2014 r. Oświadczenia zostały opublikowane 28 maja br. z wyłączeniem wójta gminy Dopiewo oraz przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo. Oświadczenie majątkowe wójta i przewodniczącej RG zostały uzupełnione 28 lipca br.

Zmiany w rozkładach jazdy od 1 maja 2014

W dniu 5 maja pojawiła się informacja z Urzędu Gminy Dopiewo, iż od 1 maja 2014 r. nastąpią zmiany w rozkładach jazdy gminnych linii autobusowych 791, 792 i 798.

Odpady zielone - zgłoś się

Związek Międzygminny CZO Selekt z siedzibą w Czempiniu informuje o zbliżającym się terminie zbiórki odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dopiewo, która zostanie rozpoczęta 1 maja 2014 r. i potrwa do końca listopada br.

Kontenery w Dąbrówce czyli ile kosztują zaniedbania oświatowe?

W wątku traktującym o kontenerze przed Aurorą wywiązała się dyskusja o niedawnych przepychankach pomiędzy urzędnikami a radnymi w zakresie postawienia kontenerów szkolnych. Kilka dni temu pani wójt postanowiła na 65. sesji nadzwyczajnej prosić Radę Gminy o "znalezienie" środków na leasing 30 kontenerów na potrzeby rozbudowy szkół. Pojawiają się jednak ważne pytania i wątpliwości w zakresie przyczyn takich decyzji.

Firma Colas wyremontuje ul. Poznańską w Skórzewie

W dniu 3 kwietnia br. wyłoniono w przetargu wykonawcę, który wykona zadanie pt. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt – Etap I – odcinek od końca skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Malwowej do początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej.

Administrator Vitalii - Marta Pawłowska

Na wczorajszej 64. sesji Rady Gminy Dopiewo pojawiły się pytania związane z regulaminem udostępniania budynku byłej Vitalii obecnie zwanego Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne. Coraz więcej zainteresowanych zwraca się z pytaniem jakie są zasady udostępniania pomieszczeń nowej Vitalii, zwłaszcza sali widowiskowej.

Oznakuj swój rower

Na placu apelowym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca przy ul. Szylinga wystartował program prewencyjny pt.: "Poznański rower – bezpieczny rower". Program "Poznański rower – bezpieczny rower" stworzony został dzięki inicjatywie poznańskich Policjantów, zaś Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Miasto Poznań wsparły finansowo jego organizację.

Zebrania wiejskie w marcu i kwietniu 2014

Dostępny jest harmonogram zebrań wiejskich, jakie odbędą się w sołectwach gminy Dopiewo na przełomie marca i kwietnia 2014 r. Wszystkie zebrania wiejskie rozpoczynają się o godzinie 18:00.

Boisko wielofunkcyjne w Konarzewie

W BIP Dopiewo ukazało się ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego w Konarzewie. Nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią ma powstać tuż obok istniejącego boiska Orkanu Konarzewo.

Mieszkańcy toną w błocie czyli dopiewski standard

Wraca klasyczny bumerang dopiewski czyli trudno przejezdne drogi w czasie roztopów. Z roku na rok problem robi się coraz bardziej dokuczliwy, gdyż dróg gruntowych przybywa tak samo jak nowych domów i mieszkańców. Natomiast inwestycji z gminnego budżetu na infrastrukturę drogową jest naprawdę jak na lekarstwo, i z dzisiejszej perspektywy nie ma najmniejszych szans, aby uległo to zmianie.

Ogłoszenia Skorzewo.pl | Skórzewo koło Poznania

Komentarze